Přihlášení psi- Moscow watchdog games 2021

Psi a feny uvedeni na seznamu mají již uhrazenou přihlášku. Seznam je průběžně aktualizován. Max. počet přihlášených psů na práci s figurantem je 35.

Please select a wpDataTable.